Ładuję...

Sklep Taneczny

Wzór pisma "Odstspienie od umowy zawartej na odległość"

 
                                                                                                                                                                                                                            …………………….., dn. ………………….
                                                                                                                                                                                                                                          miejscowość i data
 
 
 
……………………………. .………                                
………………………………………
………………………………………
 
imię, nazwisko i adres konsumenta
 
 
DanceSpot Diana Kłos-Latushkin
ul. Wirażowa 119 02-145 Warszawa
 
 
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia …………………..dotyczącej zakupu towaru/usługi : 
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
                          
                                                                                                                                                                                                                                                                    .............................
                                                                                                                                                                                                                                                                  podpis konsumenta