Zwroty i Reklamacje

1. ZWROT – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
– osobiście pod adresem: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa.;
– pisemnie na adres: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa.;
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: in**@da*******.pl

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zwrotu należy dołączyć protokół zwrotu ( do pobrania poniżej). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Dance Spot Aleja Witosa 31 lok. 14, 00-710 Warszawa. 

Zgodnie z regulaminem punkt 8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Przesyłki wysyłane „za pobraniem” nie będą odbierane!

Zwrotowi podlegają jedynie produkty nieużywane, wraz z opakowaniem i przypiętymi oryginalnie metkami, nienoszące znamion użytkowania (bez zapachu perfum, proszku, z czystą podeszwą i niezdartymi flekami, buty nietańczone, kosmetyki nierozpieczętowane). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • której przedmiotem świadczenia jest Produkt niestandardowy, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • sprzedaży produktu z wyprzedaży lub o obniżonej cenie, który może być niepełnowartościowy.

2. Konsument może również skorzystać z opcji bezpłatnego zwrotu InPost, wystarczy kliknąć na link https://szybkiezwroty.pl/pl/skleptanecznydancespot

i zarejestrować zwrot. Zwrotu można dokonać również wchodząc na stronę https://szybkiezwroty.pl/pl . Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu. 

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – na dole strony, do pobrania.

 

 1. REKLAMACJA

Reklamacji podlegają wady fabryczne towarów, widoczne lub ukryte. Nie podlegają reklamacji wady wynikające ze zużycia towaru lub nieprawidłowego użytkowania, jak np. :

 • odklejona podeszwa od butów moczonych w wodzie;

 • pęknięta sprężyna od butów wyginanych rękoma;

 • poprute frędzle po upraniu w pralce;

 • i tym podobne .

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
1. osobiście pod adresem: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa.;

2. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 512 270 870.
3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: da************@gm***.com ;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 • fotografii obrazujących wadę;

 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez
Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa..