Zwroty i Reklamacje

 1. ZWROT – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
– osobiście pod adresem: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa.;
– pisemnie na adres: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa.;
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dancespot.pl

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zwrotu należy dołączyć protokół zwrotu ( do pobrania poniżej). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Dance Spot Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa. 

Zgodnie z regulaminem punkt 8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Przesyłki wysyłane “za pobraniem” nie będą odbierane!

Zwrotowi podlegają jedynie produkty nieużywane, wraz z opakowaniem i przypiętymi oryginalnie metkami, nienoszące znamion użytkowania (bez zapachu perfum, proszku, z czystą podeszwą i niezdartymi flekami, buty nietańczone, kosmetyki nierozpieczętowane). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • której przedmiotem świadczenia jest Produkt niestandardowy, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • sprzedaży produktu z wyprzedaży lub o obniżonej cenie, który może być niepełnowartościowy.


PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. REKLAMACJA

Reklamacji podlegają wady fabryczne towarów, widoczne lub ukryte. Nie podlegają reklamacji wady wynikające ze zużycia towaru lub nieprawidłowego użytkowania, jak np. :

 • odklejona podeszwa od butów moczonych w wodzie;

 • pęknięta sprężyna od butów wyginanych rękoma;

 • poprute frędzle po upraniu w pralce;

 • i tym podobne .

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
1. osobiście pod adresem: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa.;

2. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 512 270 870.
3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dancespotsklep@gmail.com ;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 • fotografii obrazujących wadę;

 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez
Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Aleja Witosa 31, 00-710 Warszawa..